IRI2 SOC4.0

Sedam IT → Program EU7

Kroz projekt IRI2 SOC4.0 razvit će se sustav za nadzor mreže koji će omogućiti objedinjeni te realnom vremenu prilagodljivi, nadzor ugroza heterogene mrežne infrastrukture u području kibernetičke sigurnosti.

Razdoblje provedbe projekta

od 17. kolovoza 2020. do 17. kolovoza 2023. godine


Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 19.534.605,00 kn, dok je iznos sufinanciranja projekta iz EU fondova 12.458.936,82 kn

→ www.strukturnifondovi.hr 

→ Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Kontakt za dodatne informacije:
→ info@sedamit.hr

Puni naziv projekta:

Platforma za nadzor ugroza u heterogenim mrežnim okruženjima - SOC4.0.

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je jačati vlastite istraživačko-razvojne kapacitete za razvoj novih proizvoda u području kibernetičke sigurnosti uz učinkovitu suradnju sa znanstvenim institucijama. Cilj projekta je razviti SOC 4.0. univerzalni sustav za nadzor mreže koje će omogućiti objedinjeni i u realnom vremenu prilagodljivi nadzor ugroza heterogene mrežne infrastrukture s ciljem povećanja otpornosti i sigurnosti kritičnih mrežnih usluga u javnim i privatnim komunikacijskim mrežama. Heterogenu mrežnu infrastrukturu čine kombinacije tradicionalnih mreža, softverski definiranih (SDN) i mreža interneta stvari (IoT).

Cilj projekta IRI2 SOC4.0 je istražiti i razviti sustav kakav ne postoji na tržištu, čime će tvrtka ostvariti konkurentnu prednost na globalnom tržištu te se radikalno transformirati.

Osnovni ciljevi projekta su:

→ ojačati vlastite istraživačko-razvojne kapacitete za razvoj novih proizvoda u području kibernetičke sigurnosti uz učinkovitu suradnju sa znanstvenim institucijama
→ razviti univerzalni SOC 4.0. sustav za nadzor mreže