Dokazivanje inovativnog koncepta ML alata

Sedam IT → Program EU7

SEDAM IT provodi projekt dokazivanja inovativnog koncepta ML alata koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Razdoblje provedbe projekta

02.05.2023. – 02.05.2024.


Ukupna vrijednost projekta

110.496,51 €

Ukupna bespovratna sredstva

66.297,91€

SEDAM IT d.o.o. je na Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Dokazivanje inovativnog koncepta' Ministarstva znanosti i obrazovanja prijavio projekt pod nazivom 'Dokazivanje inovativnog koncepta ML alata'. Cilj provedbe projekta je provesti ulaganje u IRI (istraživanje, razvoj i inovacije)  za dokazivanje izvedivosti inovativnog koncepta alata za upravljanje, nadzor i otkrivanje anomalija ML (engl. Machine Learning) algoritama, automatizaciju procesa procjene utjecaja koji promjena softverskog dijela ima na infrastrukturu i nadzor rada kroz vrijeme. Na radikalno inoviranim tehnološkim procesima zasnovanim na najnovijim rezultatima istraživanja i tehnološkog razvoja razvio se potencijal zaokreta cjelokupnog funkcioniranja IT industrije, energetskih i proizvodnih postrojenja, s posljedicom moguće primjene i unutar drugih industrijskih niša.

Svrha i ciljevi projekta

SEDAM IT d.o.o. kao Korisnik bespovratnih sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost provodi projekt pod nazivom Dokazivanje inovativnog koncepta ML alata, NPOO.C3.2.R3-I1.01.0348. Rezultat i cilj provedbe predkomercijalnih aktivnosti je dokazan (validiran) inovativni tehnološki koncept te povećana spremnost za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko razvojnih kapaciteta Društva SEDAM IT. Provedbom projekta utvrdit će se potencijal za komercijalizaciju, usmjeriti daljnji razvoj i smanjit rizik investicije, unaprijediti kapaciteti Društva za IRI te poboljšati tržišna spremnost rezultata istraživanja i razvoja.

Više informacija na:

https://planoporavka.gov.hr/

https://fondovieu.gov.hr/

No items found.