U Varaždinu je održana nova radionica za provedbu IRI Hyper projekta

Sedam IT → IRI HYPER

U Varaždinu je danas održana nova radionica za sve sudionike projekta „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja.“

Objavljeno  

22/9/2017

U Varaždinu je danas održana nova radionica za sve sudionike projekta „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja.“ Kontinuiranom suradnjom svih sudionika IRI Hyper projekta osigura se kvalitetna provedba projekta, a ujedno testiraju sve provedene faze projekta, razmjenjuju iskustva, ideje i dobiveni rezultati te planiraju koraci za slijedeće faze.

„Sudionici  provedbe projekta akronima IRI Hyper odlučili su se na održavanje kontinuiranih susreta kojima je za cilj razmijenjivati iskustva i rezultate provedbe utvrđenih faza projekta kako bi stečenim znanjima osigurali kvalitetnu provedbu  projekta. FOI nas je ugostio i na našem novom susretu i osigurao nesmetan rad  svih članova tima.“ istaknuo je projektni tim Sedam IT.

Održanom radionicom osigurava se pravilna i kvalitetna provedba mjera informiranja i komunikacije kojom će se podići svijest građana Unije o ulozi i ostvarenjima kohezijske politike i fondova, ali i osigurati ostvarenje učinaka sufinanciranog projekta za razdoblje 2014. - 2020.