Studentske prakse 2024

Sedam IT → Vijesti

Kao i dosad, i ove godine Sedmica nudi plaćene ljetne prakse! :)

Objavljeno  

1. Frontend razvoj UI biblioteke

Kratki opis teme:

U većini današnjih web aplikacija koristi se neki oblik gotovih biblioteka (library) UI komponenata kako bi se ubrzao ili pojednostavio razvoj samih aplikacija. Usprkos tome često se nađemo u situacijama kada takve biblioteke trebamo prilagođavati prema svojim poslovnim procesima. Interno koristimo Ant Design biblioteku, uz određene prilagodbe, te razvoj vlastitih komponenti. Za prilagodbe gotovih komponenti i razvoj vlastitih, koristi se interna UI biblioteka, koja se kontinuirano nadograđuje. Fokus ove prakse je unaprjeđenje vlastite UI biblioteke, a alati koji će se koristiti u tu svrhu su TypeScript, React i Storybook. U sklopu prakse upoznat će se arhitektura web aplikacija, postojeća rješenja UI komponenata i biblioteka, te provesti ekstrahiranje zajedničkih dijelova programskog koda u biblioteku. S tim iskustvom polaznik će dobiti uvid u arhitekturu i procese izrade velikih poslovnih web aplikacija, dobiti iskustvo izolacije koda u manje cjeline za ponovnu upotrebu, odnosno projektiranje i izradu generičkih komponenti, unaprijediti svoja znanja JavaScripta i CSS/less-a, i svladati korištenje, implementaciju te prednosti biblioteka UI komponenata. Razvoj će se odrađivati prema dobrim praksama Continuous Integration (CI, Jenkins), a napravljeni zadaci prolazit će code review od strane mentora, uz korištenje git-a kao alata za verzioniranje.

Broj raspoloživih mjesta: 2

Kompetencije koje se očekuju od studenta:

  • motiviranost i želja za učenjem
  • osnovno znanje tehnologija na kojima se frontend zasniva (Javascript, HTML)
  • usmjerenost prema razvoju frontend dijela web aplikacija

Odgovorna osoba (izravni voditelj): Luka Ivanković / Josip Spajić

Termin i trajanje prakse: srpanj/rujan, 4-8 tjedana

Mogućnost remote rada: Da, prema dogovoru

2. Poslovna analiza i inženjerstvo zahtjeva u procesu razvoja softvera

Kratki opis teme:

Poslovni analitičar (engl. Business Analyst – BA) je veza između korisnika i razvojnog tima koja analizira, „prevodi“, korisničke zahtjeve u zahtjeve za programskim rješenjem kreirajući funkcionalne specifikacije po kojima će se vršiti sam razvoj programskog rješenja. U sklopu prakse student/ica će na stvarnom primjeru iz prakse prikupljati i upravljati korisničkim zahtjevima koristeći razne tehnike i metode, raditi analizu poslovnih procesa trenutnog i budućeg stanja sustava, izrađivati modele i dijagrame poslovnih procesa koristeći UML i BPMN, definirati preduvjete, korake scenarija, iznimke, aktere, poslovna pravila, podatkovne skupove, usporediti potencijalna rješenja, prepoznati prednosti i nedostatke svake od opcija, te dati prijedlog rješenja u sklopu izrade funkcionalne specifikacije.

Broj raspoloživih mjesta: 1

Kompetencije koje se očekuju od studenta:

  • Osnovno: motiviranost i interes za učenjem navedenog područja, analitičan način razmišljanja i rješavanje problema, dobre komunikacijske vještine, osnovno poznavanje procesa razvoja softvera i objektno orijentiranog programiranja
  • Dodatno: osnovno poznavanje koncepata poslovne analize (inženjerstvo zahtjeva, modeliranje poslovnih procesa, UML)

Odgovorna osoba (izravni voditelj): Marija Gudelj

Termin i trajanje prakse: srpanj/kolovoz/rujan, 4-8 tjedana

Mogućnost remote rada: Da, prema dogovoru

Očekivano trajanje ljetnih praksi je u period od 01.07. do 30.09., a svoju prijavu možeš poslati preko ovog linka 😃