Studentske prakse 2023

Sedam IT → Vijesti

Kao i do sada, i ove godine nudimo plaćene prakse u Sedmici!

Objavljeno  

8/5/2023

Pripremili smo čak 12 tema između kojih studenti mogu birati:

1. Automatizacija testiranja web aplikacije

7Pay je interni startup SedamIT-a koji se bavi prihvatom i obradom kartičnih transakcija. Jednostavnije, razvijamo aplikacije za POS (softPOS i smartPOS), aplikacije za upravljanje POS terminalima i backend sustav koji transakcije šalje na odgovarajuću banku. Više o nama možeš pročitati na 7pay.hr, a možeš nas naći i na LinkedIn-u.

 

Naš QA tim polako prelazi s ručnog na automatizirano testiranje, pa će tvoj zadatak biti automatizacija testiranja našeg TMS-a - web aplikacije za upravljanje POS terminalima. Sudjelovat ćeš u cijelom QA procesu, od definiranja testnih slučajeva do implementacije testova. Pisat ćeš frontend i/ili backend testove, od malih unit testova do funkcionalnih testova cijele aplikacije.

 

Najbitnija nam je motiviranost i želja za učenjem, a bilo bi super da si upoznat/a s Javom i osnovama Spring-a. 

‍‍

2. Mikroservisi za komunikaciju među sustavima

Ova praksa bi, također, bila u sklopu našeg internog startup-a 7Pay.

 

Kroz praksu ćeš razvijati mikroservise za komunikaciju među sustavima. Naši sustavi stalno komuniciraju s mnogim unutarnjim i vanjskim sustavima, a da bi ta komunikacija bila brža i efikasnija, razvijamo mikroservise.

Od tebe očekujemo motiviranost i želju za učenjem, a bilo bi super da poznaješ osnove Golang-a te osnovnih principa REST-a i korištenja socketa.

 

3. Mikroservisi unutar razvoja web aplikacije

Sljedeća praksa u sklopu 7Pay-a je na temu mikroservisa unutar razvoja web aplikacije.

 

Trenutno smo u procesu razvoja nove web aplikacije za trgovce, kako bismo im olakšali pregled transakcija. Kroz praksu ćeš razvijati mikroservise unutar kojih će komunicirati s ostalim modulima aplikacije te vanjskim sustavima.

 

Najvažnija nam je tvoja motiviranost i želja za učenjem, a dodatni plus bit će poznavanje osnova Spring-a i Quarkus-a te osnovnih principa REST-a i korištenja Redis-a.

 

4. Integracija Kafka-e i/ili Rabbit.MQ-a u mikroservisnu arhitekturu

Na sljedećoj praksi, u sklopu 7Pay-a, ćeš raditi na integraciji Kafka-e ili Rabbit.MQ-a u našu arhitekturu. Cilje je generalno poboljšanje rada sustava, s naglaskom na efikasnosti i preciznosti.  

 

Najbitnije nam je da si motiviran/a i imaš želju za učenjem, a odlično bi bilo da poznaješ osnove Kafka-e i/ili Rabbit.MQ-a.  

 

5. Primjena agilnih metoda u testiranju softvera

Naša tvrtka kćer Lamaro Digital je u potrazi za QA testerom.

 

Jesi li strpljiva osoba usmjerena na detalje, najdraže pitanje ti je: “Što ako..?”, a tvoja strast pronalaženje bug-ova?

 

U sklopu studentske prakse naučit ćeš poznavanje osnova Agile metodologije razvoja softvera, o testiranju softverskih proizvoda, planiranju testova i izradi testnih scenarija, prijavljivanju grešaka korištenjem Jire, stvaranju izvješća o greškama te praćenju kvalitete proizvoda.

 

Od tebe očekujemo dobru komunikacijsku sposobnost i sposobnost rada u timu s programerima, UX dizajnerima i voditeljima projekata, osnovno poznavanje temelja programiranja i razumijevanja procesa razvoja softvera. Upoznat ćeš osnovne alate za testiranje kao što su Selenium, JMeter, Postman, itd.,

 

Ključne riječi: Profesionalni pesimist, Šaptač programerima, Kreativni saboter, Lovac na bug-ove.

6. Distribuirani upiti u mikroservisnom okruženju

Naš sektor Razvoja softvera i poslovnih rješenja nudi praksu u okviru koje ćeš se susresti s jednim od izazova razvoja aplikacija u mikroservisnom okruženju. Pobliže ćeš upoznati prednosti i izazove koje donosi mikroservisno okruženje, poput tema propagiranja evenata među servisima, osiguranja konzistencije podataka i sličnih stvari. Pojmovi poput saga, event sourcing, transactional outbox, CQRS te API kompozicija ti nakon ove prakse neće predstavljati nepoznanicu.

 

Uz motiviranost, bilo bi dobro da si upoznat s osnovama Spring-a i osnovnim principima REST komunikacije.

 

7. Decoupled web application architecture (DWA)

Na drugoj praksi, koju nudimo u sektoru Razvoja softvera i poslovnih rješenja, upoznat ćeš se s prednostima (i nedostacima) DWA arhitekture. Na jednostavnom primjeru ćeš proći većinu ili barem dio komponenti u navedenoj arhitekturi. Ukoliko se tijekom prakse želiš dotaknuti svih gradivnjih elemenata web aplikacija te dobiti iskusto iz perspektive arhitekture sustava, ovo je idealna praksa za tebe.

 

Uz motiviranost, bilo bi dobro da si upoznat s osnovama principa REST komunikacije te da poznaješ osnovne komponente arhitekture web aplikacije (sever, backend, frontend…).

 

8. Proučiti rad Cisco NSO softvera, alata za upravljanje mrežnom opremom

I u sektoru IT infrastrukture i usluga nudimo nekoliko praksi. Krajnji rezultatove je Cisco NSO instalacija kojom se upravlja jednim preklopnikom i jednim usmjerivačem. Postavke preklopnika koje je potrebno podesiti su: hostname, IPadresa za upravljanje, korisnički VLAN, dodjela sučelja u korisnički VLAN, STP protokol, trunk i portchannel konfiguracija. Postavke usmjerivača koje je potrebno podesiti putem NSO alata su: hostname, IP adresa za upravljanje,korisničko L3 sučelje s IP adresom, usmjerivački protokol OSPF.

 

Tehnologije koje se koriste: osnove mrežnih tehnologija, modeliranje servisa (YANG), skriptni jezici (Python, JavaScript).

 

9. Istražiti i proučiti ponudu open source packet generator alata

Krajnji rezultat ove prakse je odabir dva alata koji su testiranjem izdvojeni kao najbolji. Glavni kriteriji takvog alata bi bile performanse (mogućnost generiranja prometa do 10Gbps), konfigurabilnost (mogućnosti podešavanja prometa koji se generira), upravljivost (udaljeno ili lokalno upravljanje alatom).

 

Tehnologije koje se koriste: osnove mrežnih tehnologija, administracija OS-a i alata.

 

10. Istraživanje i razvoj prototip aplikacije za nadzor stanja software-a na mrežnoj opremi (Juniper, Huawei, HP) koristeći Python programski jezik

U okviru ove prakse bavit ćeš se istraživanjem i razvojem prototipa aplikacije koja će nadzirati status softvera na mrežnoj opremi različitih proizvođača - Juniper, Huawei, HP. Prikupljat ćeš podatke poput aktivnih bugova, sigurnosnih propusta, informacija o preporučenim nadogradnjama softvera, te prikazivati prikupljene podatke u obliku izvješća, sve korištenjem Python programskog jezika. Tvoja aplikacija pomoći će mrežnim administratorima u borbi protiv sigurnosnih napada na njihovu mrežu.

 

Od tebe očekujemo analitički pristup rješavanju zadataka, želju za učenjem, a pomoći će i poznavanje osnovnih principa REST komunikacije, Python programskog jezika i mrežnih tehnologija.

 

11. Istraživanje, konfiguracija i testiranja performansa prikupljanja Netflow podataka s mrežne opreme koristeći Wazuh Manager sustav

U okviru ove prakse bavit ćeš se istraživanjem, konfiguracijom i testiranjem performansi prikupljanja netflow podataka s mrežne opreme koristeći Wazuh manager sustav.

 

Netflow je protokol kojeg koriste mrežni uređaji, a koji daje sliku mrežnog toka i izvlači korisne podatke poput "Tko najviše surfa?". Wazuh je open-source sustav koji je sposoban zaprimiti i prikazati netflow podatke, a ti ćeš provjeriti kako te dvije tehnologije funkcioniraju zajedno.

 

Od tebe očekujemo analitički pristup rješavanju zadataka, želju za učenjem, a pomoći će i poznavanje osnovnih principa mrežnih tehnologija i netflow protokola.

 

12. Razvoj funkcije za upravljanje s json datotekama u PHP programskom jeziku

U okviru ove prakse bavit ćeš se razvojem funkcije za upravljanje s json datotekama u PHP programskom jeziku.

 

Cilj je napraviti user-friendly GUI za upravljanje datotekama, a koji će se integrirati kao modul u nadzorni sustav Zabbix.

 

Uz motiviranost i želju za učenjem, bilo bi super da si upoznat/a s PHP programskim jezikom i web tehnologijama (HTML/CSS).

 

Očekivano trajanje ljetnih praksi je u period od 01.07. do 30.09., a svoju prijavu možeš poslati preko ovog linka 😃