Sastanak projektnih partnera

Sedam IT → IRI HYPER

U tijeku je provedba Faze II projekta s obavljanjem redovnim aktivnosti.

Objavljeno  

13/6/2019

Tijekom današnjeg sastanka održanog u Varaždinu, sastali su se projektni partneri. Nakon pregleda postojećih aktivnosti iz Faze II projekta, koja je u tijeku, definirane su
aktivnosti koje će se u narednom periodu odvijati.

Trenutno je u tijeku provedba iz Elementa 4 – Razvoj prototipa web klijenta i serverskih komponenti: „Zadovoljni smo što se faze projekta provode prema planu i što zajedno s našim projektnim partnerima uspješno realiziramo sve predviđeno.“ Istaknuo je Dario Sekula, član projektnog tima, Sedam IT d.o.o.