Pozzito postaje Paldesk

Sedam IT → Komercijalizacija Paldeska

Temeljem istraživanja ciljanog američkog tržišta i radi boljeg, jednostavnijeg i lakšeg komercijaliziranja proizvoda, Pozzito je promijenio naziv u Paldesk.

Objavljeno  

28/11/2018

Dobiveni rezultati anketa i istraživanja omogućili su izvedbu naziva koji će osigurati tržišnu prepoznatljivost i potencijalnom korisniku i kupcu dati jasnu sliku o kakvom  proizvodu je riječ. Kako svako tržište ima svoje oblike ponašanja i navike, donesena je odluka kako će novi naziv imati engleski korijen riječi. "Odlučili smo se na riječ “desk” jer naše rješenje spada u kategoriju Helpdesk i live chat rješenja, te bi nam taj korijen omogućio prepoznatljivost" - naglasili su nositelji projekta.