Sedam IT → Blog → Upoznaj autore

Lana Krnić

QA Engineer, Paldesk

Diplomirala 2011. na FMTU u Iki i stegla zvanje magistre ekonomije. U slobodno vrijeme je posvećena hobijima; fotografiranju, izradi dekoracija, string art-u, grafičkom dizajnu, slikarstvu i dr. Iza sebe ima nekoliko samostalnih i skupnih izložbi kao član Udruge likovnih autora Karlovac. Predsjednica je udruge u sklopu koje prijavljuje i provodi projekte za djecu i mlade te sudjeluje u organizaciji manifestacija. Kao vanjski suradnik na projektima osmišljava i provodi razne kreativne radionice i edukacije za sve dobne skupine. Voli putovati i pisati putopise. Uz fakultetsko obrazovanje, sudjelovala je na mnogim formalnim i neformalnim edukacijama poput digitalnog marketinga i marketinga na društvenim mrežama, te programima usavršavanja (certifikat za Voditeljicu u izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova).