Sedam IT → Blog → Upoznaj autore

Jure Nižić

Glavni programski inženjer specijalist, Sedam IT

Jure je diplomirao 2003. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, smjer Telekomunikacije i informatika, gdje 2007. godine stječe stupanj magistra znanosti iz istog područja. U kolovozu 2003. godine zapošljava se u tvrtki KATE-KOM d.o.o. kao softverski inženjer u odjelu istraživanja i razvoja, gdje je aktivno sudjelovao u nizu projekata na području razvoja i implementacije softverskih rješenja i usluga za hrvatske i inozemne tvrtke. Od kolovoza 2007. godine u istoj tvrtki je obnašao i funkciju voditelja razvojnog tima. Nove izazove prihvaća u rujnu 2009. godine zaposlivši se u tvrtki Eurocomputer Systems d.o.o. kao softverski arhitekt u odjelu razvoja softvera, gdje je bio angažiran na projektima projektiranja, dizajniranja i razvoja softverskih rješenja i usluga na različitim platformama u telekom, kartičnom i web poslovanju. Timu Sedam IT pridružuje se u ožujku 2014. godine kao glavni programski inženjer specijalist u sektoru razvoja softvera, odjelu za financijske transakcije gdje radi na poslovima dizajniranja i razvoja softverskih rješenja i usluga vezanih uz kartično, mobilno i web poslovanje.

Područja interesa su mu najbolje prakse u dizajniranju i projektiranju složenih programskih sustava, uz primjenu novih tehnologija, te organizacija i upravljanje cjelokupnim procesom razvoja softvera. Autor je više stručnih i znanstvenih radova na području razvoja softvera te kontinuirano unaprjeđuje svoja znanja pohađanjem relevantnih edukacija kao i samostalnim istraživanjem tržišta primjene novih tehnologija.