Studentske prakse 2022

Sedam IT → Vijesti

I ove smo godine pripremili plaćene prakse u Sedmici!

Objavljeno  

Ove godine pripremili smo 3 teme između kojih studenti mogu birati:

1. Istraživačka analiza podataka (Exploratory Data Analysis)

Ova praksa sastojat će se od dvije glavne komponente, a to su:

  • Analiza skupa podataka i pronalaženje osnovnih statističkih karakteristika
  • Trening modela strojnog učenja na tom skupu podataka

Ono što nam je važno da posjeduješ je:

  • Poznavanje rada s bazama podataka
  • Poznavanje jednog programskog jezika (poželjno Python)
  • Komunikativnost i motiviranost i želju za učenjem :)

2. Razvoj frontend aplikacije koristeći mikroservisnu arhitekturu

Na ovoj praksi fokusirat ćeš se na razvoj frontend web aplikacije koristeći TypeScript i React, jedan od najpopularnijih Javascript librarya. Osim navedenog, naučit ćeš koristiti i popratni UI library Ant design, te unaprijediti već postojeća znanja Javascripta i HTML-a. Arhitektura aplikacija je zamišljena kao mikrofrontend, čime ćeš naučiti i savladati principe, implementaciju i prednosti ovakvog načina rada. Razvoj će se odrađivati prema dobrim praksama Continous Integration (CI, Jenkins), prolazit ćeš code review od strane mentora, te koristiti git kao alat za verzioniranje.

Od tebe očekujemo motiviranost i želju za učenjem.

3. Kodiranje i prezentacija lokacije klijenata bežične mreže

U sklopu ove ljetne prakse imat ćeš priliku naučiti kodirati i prezentirati lokaciju klijenata bežične mreže dohvaćanjem njihovih lokacijskih parametara na bežičnom sustavu putem API-ja.

Najvažnija nam je tvoja motiviranost i želja za učenjem, a dodatni plus bit će poznavanje:

  • bežičnih tehnologija
  • mrežnih protokola (Ethernet, IP)
  • web programiranja (HTML/CSS, JavaScript)
  • skriptnih jezika (Python)

Očekivano trajanje ljetnih praksi je od 01.07. do 30.09., a mogu se odraditi i remote :)