Studentske prakse 2020

Sedam IT → Vijesti

I ovog smo ljeta smo pripremili plaćene prakse u Sedmici

Objavljeno  

4/6/2020

Ove godine pripremili smo čak 8 tema između kojih studenti mogu birati:

1) Product marketing

(popunjeno)

U ovom zadatku student/ica će uz pomoć mentora imati priliku istražiti tržište i konkurenciju softverskog proizvoda, pronaći potencijalne ciljane kupce (buyer persone), uključujući mjesto gdje dobivaju informacije i tko, što, kada i zašto stoji iza odluka koje donose. Također će naučiti razvijati pozicioniranje proizvoda i komunikaciju u skladu s osobama naših ciljnih kupaca. U sklopu prakse izradit će marketinški plan za proizvod (uključujući ključne aktivnosti za podršku zadržavanja postojećih kupaca i stjecanje novih) te produktne materijale (Brochure, Product Overview, Whitepaper, Prezentacija i sl.). Konačno, isplanirat će lansiranje novih modula i funkcionalnosti te će moći objasniti kako upravljati provedbom plana.

Kompetencije: Od tebe se očekuje da imaš osnovno poznavanje IT tržišta / tržišta razvoja softwera, dobre komunikacijske vještine, dobre vještine pisanja i izražavanja, poznavanje koncepata istraživanja tržišta, proizvoda (market intelligence) i konkurencije (competitive landscape), osnovno poznavanje marketinških kampanji, te osnovno poznavanje upravljanjem provedbe aktivnosti.

Isključivo Varaždin

2) Istraživanje i usporedba IIoT platformi obzirom na mogućnost zaprimanja, pohrane i obrade podataka

(popunjeno)

U ovom zadatku student/ica će uz pomoć mentora imati priliku usporediti više IIoT platformi prema mogućnosti zaprimanja podataka, modeliranja i spremanja podataka, transformacije i čišćenja podataka, te analize podataka (algoritmi). Podaci su primarno vezani za mjerenje električnih veličina.

Kompetencije: Od tebe se očekuje da imaš analitički pristup rješavanju zadataka, proaktivnost i želju za učenjem.

3) Mogućnosti integracije Mailchimp servisa sa CRM-om

(popunjeno)

U okviru ovog zadatka od studenta/ice se očekuje da istraži Mailchimp API. U suradnji s mentorom istražit će u kojim segmentima je moguća integracija sa CRM-om, koji bi time procesi bili podržani u CRM-u i na koji način.

Kompetencije: Od tebe se očekuje da imaš analitički pristup rješavanju zadataka, želju za učenjem te poznavanje neke od određenih tehnologija (REST API).

4) Marketing kampanje – editor za kreiranje newslettera

(popunjeno)

Zadatak studenta/ice je istražiti razne editore koji omogućuju kreiranje HTML sadržaja te usporediti njihove mogućnosti.

Kompetencije: Od tebe se očekuje da imaš analitički pristup rješavanju zadataka, želju za učenjem te poznavanje frontend tehnologija.

5) Baza znanja

(popunjeno)

U sklopu ovog zadatka student/ica će istražiti opcije dostupnih rješenja baza znanja i njihove mogućnosti integracije s AI, odnosno neuronskom mrežom u svrhu prikupljanja i obrade podataka.

Kompetencije: Od tebe se očekuje da imaš analitički pristup rješavanju zadataka, želju za učenjem te poznavanje određenih tehnologija (AI, neuronske mreže, REST API, poželjno je i poznavanje osnovnih frontend tehnologija).

6) Poslovna analiza na temu unaprjeđenja procesa zapošljavanja u Sedam IT-u

(popunjeno)

U sklopu studentske prakse student/ica će na stvarnom primjeru iz prakse proći kroz proces poslovne analize do faze implementacije rješenja te raditi kao veza između korisnika i razvojnog tima. Zadatak uključuje unaprjeđenje i olakšanje procesa zapošljavanja u Sedam IT-u implementacijom sustava/alata koji bi omogućio prikupljanje, organizaciju, strukturirano prikazivanje i analizu svih relevantnih podataka o osobama koje se prijavljuju za posao u Sedam IT-u. U sklopu toga student/ica će vršiti prikupljanje i upravljanje korisničkim zahtjevima koristeći razne tehnike i metode, napraviti analizu tržišta, analizu as-is stanja, analizu to-be stanja, usporedbu potencijalnih rješenja, prepoznavanje prednosti i nedostataka svake od opcija te dati prijedlog rješenja. Nakon toga, student/ica će krenuti u detaljniju analizu i izradu funkcionalne specifikacije predloženog rješenja, u sklopu koje će student/ica raditi analizu poslovnih procesa, modeliranje poslovnih procesa prema UML-u i BPMN-u, izrađivati skice ekrana (wireframeove), definirati preduvjete, korake scenarija, iznimke, aktere, poslovna pravila te podatkovne skupove. Izlaz će biti gotova funkcionalna specifikacija predloženog rješenja, koja će služiti kao ulaz u fazu implementacije.

Kompetencije: Od tebe se očekuje da imaš analitički pristup rješavanju zadataka i vještine problem solvinga, dobre komunikacijske vještine, želju za učenjem te osnovno poznavanje procesa razvoja softvera te koncepata poslovne analize (prikupljanje zahtjeva, modeliranje poslovnih procesa, UML).

7) Centralizirani nadzor IoT (Internet of Things) mreža

(popunjeno)

U ovom zadatku od studenta/ice se očekuje da prouči i savlada osnovne mogućnosti IoT platformi poput Amazon Web Services (AWS) i/ili Hass.io te u suradnji s mentorom istraži relevantne podatke za nadzor te testira njihovo prikupljanje koristeći programski jezik Python. Konačni cilj bio bi nadziranje stanja svih IoT uređaja preko jedne centralne točke kako bi se unaprijedila sigurnost mreže.

Kompetencije: Od tebe se očekuje da imaš analitički pristup rješavanju zadataka, želju za učenjem te poznavanje neke od određenih tehnologija (Računalne mreže, Linux, Python, REST API, JSON …).

Isključivo Zagreb

8) Umjetna inteligencija u adaptivnom učenju

(popunjeno)

U sklopu studentske prakse student/ica će raditi na izradi klasifikatora za mehanizam adaptivnog učenja na temelju obrade ulaznih podataka o točnosti i redoslijedu rješavanja određenih zadataka. Tijekom ove prakse student/ica će se moći upoznati sa svim dijelovima kreiranja klasifikatora, od prikupljanja uzoraka, pripreme podataka, korištenja algoritama strojnog učenja, do izrade i provjere modela, kao i s alatom TensorFlow.

Kompetencije: Od tebe se očekuje osnovno poznavanje strojnog učenja i/ili raspoznavanja uzoraka, poznavanje biblioteka korištenih za strojno učenje, te interes za navedena područja. Dobre organizacijske vještine i samostalnost su plus budući da je vrlo izvjesno da će dio prakse biti online.

Studenti se mogu javiti na mail: praksa@sedamit.hr