IRI NG LI – Faza I projekta ocijenjena pozitivno

Sedam IT → IRI NG LI

Danas su nas posjetili predstavnici HAMAG BICRO-a i vanjski stručnjak za područje telekomunikacija kako bi provjerili projektnu dokumentaciju i isporuke Faze I projekta IRI NG LI.

Objavljeno  

24/4/2019

Projektom NG LI izvršit će se istraživanje i razvoj prototipa rješenja za zakonsko presretanje (eng. Lawful Interception - LI) mobilnih usluga nove generacije koje će pokrivati 4G/5G/LTE mobilne usluge za pristup Internetu  i IMS/VoLTE mobilne govorne usluge. Projektni partner našem projektu je Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) iz Zagreba, koji je također pozitivno ocijenjen u provjeri Faze I.

Tijekom susreta pregledana je kompletna projektna dokumentacija i isporuke Faze I, računovodstveno bilježenje relevantnih podataka, kao i materijali potrebni za informiranje i vidljivost. Provjera Faze I pozitivno je ocijenjena, čime je provedba projekta prema planu nastavljena s planiranim aktivnostima u Fazi II.