Aktivnosti projekta CEF eDelivery

Sedam IT → Internacionalizacija

Objavljeno  

17/2/2021

Projekt CEF eDelivery, u čijoj izvedbi sudjeluje Sedam IT, započeo je 1. siječnja 2020. godine. Glavni koordinator na ovom projektu je HP-Hrvatska pošta d.d. te se isti provodi u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave (MPU). Projektom će se osigurati digitalna isporuka MPU preporučenih pošiljki prema registriranim korisnicima HP ePošta sustava, sukladno eIDAS-u (EU uredba).

Tijekom 2020. godine, na projektu su implementirane AP (engl. Access Point) i SMP (engl. Service Metadata Publisher) komponente te pripadajući konektori koji su potrebni za ostvarivanje komunikacije između sustava HP ePošta i MPU ZIS/eSpis, prema odgovarajućem eDelivery standardu.

S obzirom na aktualnu globalnu pandemiju, uzrokovanu virusom COVID-19, te s obzirom na izazove spajanja Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave, komunikacija između partnera na projektu je bila otežana te su neke projektne aktivnosti opravdano značajno usporene. Sukladno tome, revidiran je vremenski plan projekta te su presložene projektne aktivnosti.

Početkom prosinca 2020. godine održan je sastanak sa svim projektnim partnerima, prezentiran je trenutni status projekta, prolazeći kroz završene i predstojeće projektne aktivnosti, te je jednoglasno zaključeno da postoje realni i objektivni razlozi da se traži produljenje trajanja projekta, s obzirom na ranije navedene razloge. U skladu s tim, zatražena je suglasnost INEA-e za produljenje trajanja projekta za 6 mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2021. godine.