Projekt ispitivanja i analize mogućnosti geoinformacijskih alata

Sedam IT → Program EU7

Kroz natječaj Inovacijski vaučeri za MSP-ove realizira se projekt ispitivanja i analize mogućnosti geoinformacijskih alata koji će utvrditi u kojoj mjeri se mogu povezivati sa složenim proračunima u elektroenergetskim distribucijskim sustavima.

Razdoblje provedbe projekta


Ukupna vrijednost projekta

107.300 KN


Dodatne informacije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provodi se u sklopu OPKK sufinanciranog od strane EFRR.

→ www.strukturnifondovi.hr 

→Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Kontakt za dodatne informacije:
→ info@sedamit.hr

Datum početka projekta: 26.02.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 107.300 KN

Iznos sufinanciranja projekta iz EU sredstava: 75.000 KN

Korisnik: Sedam IT d.o.o.

Pružatelj usluge: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

‍‍

Puni naziv projekta:

Ispitivanje i analiza mogućnosti izdvajanja atributnih podataka iz geoinformacijskih alata i povezivanje sa specijaliziranim alatima za složene proračune u elektroenergetskim distribucijskim sustavima.

 

Kratki opis projekta:

Infrastrukturne djelatnosti (elektroenergetika-EE, plin i sl.), oslanjaju se na geoinformacijske alate u upravljanju komponentama u svojoj nadležnosti. Ti alati korisniku pokazuju vizualni i georeferencirani smještaj objekata (npr. EE vodova) te prikaz atributnih podataka tih istih objekata (tip voda, duljinu, održavanja i sl.). Fokus je na skup geoprostornih podataka EE distribucijskih mreža iz postojećih alata operatora distribucijskog sustava (ODS).

Podatke će se analizirati, preinačiti i programirati njihovu automatiziranu obradu/procesiranje. Novi skup podataka će se potom koristiti za tehničke analize distribucijskih mreža specijaliziranim alatima i kreiranim algoritmima. Aktivnosti će se popratiti adekvatnim opisom i programskim kodom.

No items found.