27.6.2018.- Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zagrebparking predstavila je 16. svibnja 2018. godine u javnoj garaži Langov trg mobilnu aplikaciju za plaćanje parkiranja ZgPark i sustav za automatsku naplatu parkiranja koji je instaliran u tri od osam javnih garaža kojima podružnica upravlja (JG Langov trg, JG Rebro i JG Petrinjska).

Sedmica uspješno završila projekt ZgPark

Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zagrebparking predstavila je 16. svibnja 2018. godine u javnoj garaži Langov trg mobilnu aplikaciju za plaćanje parkiranja ZgPark i sustav za automatsku naplatu parkiranja koji je instaliran u tri od osam javnih garaža kojima podružnica upravlja (JG Langov trg, JG Rebro i JG Petrinjska).

Najznačajnija novina u poslovanju podružnice Zagrebparking svakako je dvojezična mobilna aplikacija (hrvatski i engleski jezik) koja omogućuje kupnju svih oblika parkirališnih karata za zatvorena i otvorena parkirališta (moguće je kupiti satne, dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje parkirališne karte, povlaštene i komercijalne, kao i izvršiti plaćanje dnevnih parkirališnih karata).

Sedam IT je u suradnji sa partnerima Hrvatski Telekom i Eccos u ovom značajnom projektu „SUSTAVA ZA AUTOMATSKU NAPLATU I CENTRALNO UPRAVLJANJE U JAVNIM GARAŽAMA“ imao veliku ulogu u razvoju same aplikacije gdje smo uz intenzivna i kvalitetna testiranja omogućili korisnicima aplikacije kvalitetnije korištenje i brže ažuriranje. Projekt je obuhvaćao izradu dvije mobilne aplikacije (iOS, Andorid) te integraciju sa sustavima za naplatu parkinga, sustavima za garaže i bankama. Projekt je pušten u produkciju bez kašnjenja te se koristi bez ikakvih prijavljenih tehnički ili korisničkih poteškoća na što smo iznimno ponosni.

Andorid mobilnu aplikaciju možete preuzeti ovdje.
IOS mobilnu aplikaciju možete preuzeti ovdje.