Cilj upravljanja informacijskim sustavom jest održavanje poslovnih ciljeva i strategije organizacije uz efikasno korištenje resursa informacijskog sustava te primjereno upravljanje rizicima koji proizlaze iz korištenja informacijske tehnologije.


Razvoj poslovanja

Uvođenje upravljačkih sustava