Sustav za upravljanje kontinuitetom poslovanja (Business Continuity Management System – BCMS) je poslovno-upravljački sustav dizajniran kako bi osigurao kontinuiran proces implementacije i unaprjeđenja sposobnosti tvrtke da strateški planira i spremno dočekuje prekide u poslovanju, minimizira njihov negativan učinak te brzo i efikasno oporavi kritične poslovne aktivnosti na prihvatljivu razinu. Time se čuva interes zainteresiranih strana, ugled, brand tvrtke i osiguravaju aktivnosti koje stvaraju dodanu vrijednost.

Razvoj poslovanja

Kontinuitet poslovanja

Implementaciju kontinuiteta poslovanja Sedam IT provodi sukladno zahtjevima standarda BS 25999, odnosno ISO 22301 čime se rješavaju svi relevantni regulatorni zahtjevi primarno za financijski sektor (Primjerice - Odluke o primjerenom upravljanju IS te upravljanju rizicima HNB u Hrvatskoj, Odluke Agencija za bankarstvo FBiH te Odluke NBS u Srbiji), ali i za ostale tvrtke.

Usluge koje Sedam IT pruža:
• Izrada krovnih alata kontinuiteta poslovanja.
• Provođenje procjene rizika.
• Provođenje analize utjecaja na poslovanje (Business Impact Analysis – BIA).
• Izrada poslovne te tehničke strategije upravljanja kontinuitetom poslovanja.
• Izrada planova oporavka kritičnih procesa i IT servisa.
• Testiranje planova oporavka.
• Provođenje edukacije te sigurnosnog osvješćivanja.
• Provođenje procjene zrelosti stupnja implementacije kontinuiteta poslovanja.


Uspješnom implementacijom BCMS-a se postiže:
• Zadovoljenje zahtjeva regulatora.
• Zadovoljenje zahtjeva matičnih kompanija.
• Povećanje povjerenja klijenata.
• Porast ugleda tvrtke.
• Kontrola troškova, povećanje efikasnosti i profita.
• Projektiranje cjenovno opravdane IT arhitekture tvrtke.
• Izvor podataka za potrebe revizije.
• Postavljanje trendova.