CA Clarity PPM je rješenje za upravljanje i kontrolu nad investicijama kroz cjeloživotni ciklus - od ideje do realizacije.

Razvoj poslovanja

Strateško planiranje i praćenje provedbe investicija

Uvođenjem alata za upravljanje projektima i portfeljem, standardizacijom projektne metodologije vođenja i vrednovanja investicija, tvrtke dobivaju ne samo kvalitetniji pregled u to što se u njima dešava već i mogućnost brze prilagodbe promijenjljivim tržišnim uvjetima.

Strateško planiranje investicija, praćenje njihove provedbe te analize mogućih scenarija (what if) omogućava izvršnim direktorima upravljanje u skladu sa strateškim ciljevima kompanije, minimiziranje rizika poslovanja te u konačnici i smanjenja samih troškova.

U svijetu preko 1500 kompanija oslanja se na Clarity PPM kao strateški alat u podršci promjenama koje provode u svojem poslovanju. Neke od njegovih mogućnosti su:

  • mogućnost what-if analiza nad portfeljem investicija i njihovo financijsko vrednovanje 
  • upravljanje resursima uz praćenje njihove iskoristivosti
  • podrška za standardne metodologije (PMBOK, PRINCE2) te podrška za Agile, Scrum i Kanban načine rada

 CA PPM predstavlja jedinstvenu platformu koja vam omogućuje da upravljate cijelim životnim ciklusom inovacija i omogućava donošenje boljih strateških ulaganja. CA PPM pomaže vam pratiti i prioretizirati tržište i zahtjeve kupaca te pomaže pri donošenju boljih odluka o tome kako investirati ograničene resurse tako da možete optimizirati svoje poduzeće, IT, usluge i portfelj proizvoda. CA PPM također nudi jedinstvene, sveobuhvatne mogućnosti upravljanja projektima koje su vam potrebne za isporuku kvalitetnih inicijativa na vrijeme i unutar proračuna. Rješenje je dostupno i u Cloud varijanti te u korisnikovoj infrastrukturi, a pomaže vam:

  • Ostvariti financijsku transparentnost za svoj portfelj. CA PPM donosi vam potpunu platformu za upravljanje troškovima i prihodima povezanim s vašim strateškim portfeljem. Osim toga, možete učinkovitije upravljati svojim proračunima i poboljšati novčani tijek kroz kontrolu naplate, fakturiranja i plaćanja u stvarnom vremenu.
  • Izvršavanje projekata kontrolirano i predvidljivo. CA PPM nudi integrirani pristup koji vam pomaže pojednostaviti upravljanje projektima održavanjem rasporeda, statusa i kontrolu budžeta u stvarnom vremenu.
  • Maksimizirati povrat uloženog u vaše zaposlenike. CA PPM pomaže vam pravodobno opremiti projekte i programe odgovarajućim ljudima, kako bi mogli ostvariti maksimalnu vrijednost. 
  • Upravljati zahtjevima za inovacije. CA PPM vam omogućuje stvaranje kapaciteta za rast, ugradnjom novih ideja i zahtjeva, usklađujući inovacije sa strateškim portfeljem, i omogućavajući besprijekorno izvršavanje.
  • Racionalizirati portfelje aplikacija. CA PPM podržava proces donošenja odluka temeljem činjenica, omogućava analiziranje, odabir i upravljanje portfeljem aplikacija, uključujući odluke o tome od čega bi trebalo odustati ili upravljati na drukčiji način

 

Dokumenti