Razvoj poslovanja

Edukacija

Sedam IT provodi sljedeće vrste edukacija:
• uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću,
• uvođenje sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja,
• upravljanje IT procesima i COBIT,
• usklađivanje s PCI DSS standardom,
• usklađivanje s PA DSS standardom,
• security awareness programi.

Za svako od navedenih područja Sedam IT izrađuje edukativne materijale te prilagođava alate kao Moodle za efikasnu uspostavu programa provođenja edukacije.