Rješenjem za upravljanje radnim stanicama omogućava se upravljanje IT imovinom (hardver i softver), udaljeni pristup računalima te centralnu kontrolu nad instalacijama softvera

Optimizacija ICT infrastrukture

Nadzor i upravljanje radnim stanicama

Virtualizacija desktop računala, web aplikacije, softver kao usluga te sve veći broj korisnika mobilnih uređaja stvorili su nove izazove kada je u pitanju upravljanje radnim stanicama. Ipak, još uvijek postoje određene konstante jer radne stanice i dalje trebaju biti instalirane, konfigurirane, dostavljene te je na njih potrebno i dalje instalirati softver, zakrpe i sl.

Rješenja za upravljanje radnim stanicama omogućavaju:

  • Udaljenu isporuku softvera na radne stanice od strane administratora i krajnjeg korisnika.
  • Udaljenu isporuku operacijskih sustava na nove ili postojeće radne stanice.
  • Udaljenu isporuku softverskih zakrpi na radne stanice.
  • Udaljenu konfiguraciju radnih stanica.
  • Prikupljanje hardverskog i softverskog inventara sa radnih stanica.
  • Udaljeno spajanje na radne stanice te rad na radnim stanicama putem različitih načina rada.
  • Razmjenu datoteka između administratorske radne stanice i radne stanice na koju se administrator spaja.
  • Migraciju postavki radne stanice na novi operacijski sustav.
  • Automatizaciju isporuke softvera i konfiguracije radnih stanica.
  • Izradu raznih izvještaja o statusu hardvera i softvera radnih stanica.