Kompletna baza korisnika dostupna na dlanu.

Sedam CRM - Upravljanje odnosima s korisnicima

Mobilni CRM

Mobilni CRM omogućuje obavljanje svih glavnih funkcionalnosti CRM sustava kao što su pregled podataka o korisnicima, ažuriranje postojećih i dodavanje novih potencijalnih korisnika, upravljanje prodajnim prilikama, kalendar sastanaka te grafički prikazi analize podataka kao što je npr. broj otvorenih problema i sl.

Podaci su u potpunosti sinkronizirani s internetskom verzijom CRM-a.

Mobilni CRM podržan je na platformama iOS i Android.