Od planiranja preko provođenja do analize rezultata.

Sedam CRM - Upravljanje odnosima s korisnicima

Upravljanje kampanjama

 

 Upravljanje kampanjama namijenjeno je svim organizacijskim jedinicama koje sudjeluju u planiranju, provođenju i analizi marketinških programa i kampanja (npr. odjel marketinga kontakt centar, prodaja i sl.). Predstavlja alat za:

  • oblikovanje kampanja,
  • izradu ponuda ili anketa,
  • grafičku segmentaciju postojećih i potencijalnih korisnika,
  • izvršavanje kroz telemarketing, terensku prodaju,
    terensku podršku, e-mail itd.

Integracijom s kontakt centar sustavom postiže se potpuna automatizacija provođenja telefonskih kampanji i to na način:

  • definiranje liste za zvanje i slanje sustavu za automatsko pozivanje,
  • spajanje odlaznih poziva agentima kontakt centra,
  • prikaz korisnika kojeg se zove i svih informacija o kampanji u sklopu koje ga se zove (sadržaj ponude, anketa i sl.). Dostupne su i sve ostale informacije o korisniku (360),
  • praćenje napretka kampanje - koliko je poziva planirano, odrađeno.