Kartično poslovanje je s KARAT-24 sustavom dostupno svim poduzećima!

Sedam Karat 24 - Upravljanje financijskim transakcijama

Sedam Karat 24

Posljednjih godina na tržištu zamjetan je trend povećanja broja kartičnih transakcija u odnosu na plaćanje gotovinom. Pored samog plaćanja i određenog komoditeta koje pri tome imaju kupci, često se na tržištu susreću i dodatne pogodnosti za kupca poput odgođenog plaćanja, plaćanja na više obroka i korištenja raznih vrsta vlastitih kartica u svrhu izbjegavanja kartičnih provizija, ali i praćenja potrošnje korisnika.

Rješenje koje omogućuje veću fleksibilnost u radu, smanjuje troškove u kartičnom poslovanju, uvodi nove usluge za krajnjeg korisnika ili omogućuje izdavanje vlastitih i/ili kartice vjernosti, je Sedam Karat 24.

Što je Sedam Karat 24?

Današnji sustavi u kartičnom poslovanju više nisu ekskluzivna, povlaštena kategorija koju si mogu priuštiti samo financijski moćni sustavi kao što su velike banke. Razvojem tehnologije otvorila se mogućnost za razvoj brzih i jeftinijih kartičnih sustava koji su prikladni i za manje sustave kao što su trgovački lanci. Također, tempo uvođenja novih kartičnih servisa i usluga za krajnjeg korisnika u obliku novih kartica i novih načina plaćanja je takav da veliki kartični sustavi nisu u stanju fleksibilno i efikasno implementirati tražene zahtjeve.

Sedam Karat 24 (KArtični Router za Autorizaciju Transakcija 24 /7) je rješenje koje efikasno rješava spomenute probleme današnjice, te je spremno i na izazove budućeg razvoja kartičnog poslovanja.

Današnji problemi kartičnog poslovanja se mogu grupirati u tzv. front-end odnosno back-end problematiku.

Front-end izazovi se u suštini svode na prihvat transakcija u stvarnom vremenu iz različitih ulaznih kanala i njihovo usmjeravanje prema odredišnim točkama autorizacija same transakcije.

Druga grupa zahtjeva se odnosi na back-end/backoffice problematiku koja obuhvaća vođenja računa korisnika, izdavanja kartica, rješavanje reklamacija i sl. Sedam Karat 24 je zaokruženo rješenje koje svojom fleksibilnom i modularnom arhitekturom može odgovoriti na sve zahtjeve kartičnog poslovanja koji se pred njega postavljaju.

Zašto Sedam Karat 24?

Prednosti koje korisnik dobiva uvođenjem Sedam Karat 24 sustava su sljedeće:

Veća fleksibilnost u radu

 • Na prodajnom mjestu je dovoljan samo jedan eftpos terminal koji prihvat svih brendova usmjerava direktno na Sedam Karat 24 koji se zatim brine o logici same transakcije što omogućava uštedu prostora, lakše održavanje, jednostavniju edukacija osoblja.
 • Upravljanje kartičnim brendovima i terminalskom mrežom s jednog mjesta (Sedam Karat 24).
 • Uvid u kartične transakcije u stvarnom vremenu.
 • Uvid u ostvareni promet (računi, statistike, izvještaji).

Smanjenje troškova za prihvat kartičnih brendova

 • Smanjenje provizija koje se plaćaju banci za procesiranje bankarskih kartica.
 • Neovisnost o banci – u svakom trenutku se može promijeniti poslovna banka za bankarske platne kartice.

Nove usluge za krajnjeg korisnika

Sustav je u potpunosti pod kontrolom pa je olakšana implementacija novih usluga za krajnjeg korisnika, kao što su:

 • uvođenje info & platnog kioska (rasterećenje šaltera, dostupnost usluge 24/7, nema potrebe za blagajnikom),
 • plaćanje računa (režije, listići za klađenje), prodaja vouchera (telekom bonovi, poklon kartice), tiskanje listića, markica, biljega, razglednica.

Reklamiranje / oglašavanje

Terminalska oprema (npr. kiosk) nudi mogućnost oglašavanja. Upravljanje marketinškim kampanjama se vrši sa jednog mjesta (Sedam Karat 24).

Izdavanje vlastite kartice

Podržano je izdavanje vlastitih kartica različitih profila, kao što su id kartice, platne kartice (bonovi/voucheri, prepaid, postpaid, poklon kartice), kartice vjernosti. Također, sustav kroz predviđene module nudi povezivanje kartice s računom korisnika, odnosno podržano je kompletno vođenje računa za korisnika (hijerarhija računa, tip računa, definiranje limita i drugih parametara).

To omogućava sljedeće:

 • privlačenje novih i zadržavanje postojećih korisnika,
 • nema plaćanja transakcijske naknade za karticu u sustavu.

Ostale mogućnosti

 • Povezivanje s vanjskim sustavima (CRM, Billing).
 • Razvijanje specifičnih (proprietary) rješenja.

Glavni moduli

Upravljanje transakcijama

Sedam Karat 24 posjeduje kompletnu logiku vezano uz upravljanje transakcijama odnosno kartičnim protokolima. Ova grupa funkcija je najčešće vezana uz funkcionalnost pametnog softverskog usmjerivača/koncentratora transakcija (payment gateway). Modul prihvaća terminalske eftpos, internet i glasovne kanale, a može razlikovati i procesirati "On-Us" odnosno "Not-On-Us" transakcije.

Sustav u svojoj kolekciji raspolaže svim relevantnim kartičnim protokolima, bilo da se radi o realizaciji pos-host ili host-host sučelja. Rješenje podržava i realizaciju proprietary protokola, te svih tipova transakcija kao što su prodaja, storno, upit u stanje, uplata, isplata i dr.

Autorizacijski sustav

Ovaj modul nudi funkcionalnosti autorizacije transakcija u stvarnom vremenu. Ovisno o primjeni, sustav može sadržavati podatke o vlasniku kartice ili imati definirane druge kriterije i parametre. Na temelju tih informacija sustav vrši autorizaciju transakcija:

 • provjera stanja računa,
 • provjera limita,
 • provjera online pina,
 • vrsta proizvoda,
 • stop ("crne") liste,
 • valjanost relevantnih podataka,
 • valjanost trgovca/terminala.

Upravljanje karticama

Ovaj modul predstavlja implementaciju sustava za kompletno upravljanjem životnim ciklusom kartice (Card Management System – CMS). Podrazumijeva sljedeće funkcionalnosti:

 • zaprimanje i obrada zahtjeva za izdavanjem kartice,
 • generiranje kartice,
 • aktivacija kartice,
 • punjenje i nadopuna sredstava,
 • blokiranje kartice,
 • kreiranje stop ("crne") liste.

Po tehnologiji, podržani su sljedeći tipovi kartica: barcode (voucheri), magstripe i pametne/čip kartice.

Po funkcionalnosti, podržane su sljedeće vrste kartica: ID, platne/prepaid, platne/ postpaid, poklon (gift) kartice, petrol kartice i korporativne kartice.

Upravljanje računima

Modul omogućava kompletnu administraciju i upravljanje s klijentima odnosno njegovim računima. Uz klijenta se veže više računa za različite namjene, za svaki račun se mogu vezati više kartica/platnih instrumenta (jedan račun – više platnih instrumenata, jedan platni instrument – više računa). Podržana je višeslojna arhitektura računa na principu glavni račun – podračun. Za svaki račun/podračun omogućena je evidencija limita, potrošnje, podataka o pripadajućim proizvodima, ugovorima, te raznim drugim podacima o samom računu kao i o vlasniku računa.

Sigurnost

Ovim modulom je predviđeno rješavanje sigurnosne problematike u kartičnim autorizacijskim porukama. Podržano je sljedeće:

 • svi referentni standardi kao što su VISA PVV, IBM 3624 (sa ili bez offseta), CVV, CVV2, ICVV, CSC,
 • upravljanje tiskanjem PIN-a (PIN mailer),
 • standardni algoritmi kao što su RSA, DES, 3DES,
 • sustav za upravljanje ključevima (key management system),
 • realizacija različitih sigurnosnih shema kao što su Master / Session, DUKPT, MAC.

Glasovne funkcionalnosti

Modul za realizaciju glasovnih funkcionalnosti podrazumijeva realizaciju kompletnog call-centra što uključuje:

 • sustav za zaprimanje poziva,
 • sustav za snimanje razgovora,
 • softver za izvršavanje glasovnih funkcionalnosti (glasovna autorizacija, glasovni storno, blokiranje kartica, zaprimanje pritužbi i reklamacija).

Obračun

Modul omogućava generiranje, kao i prihvat i procesiranje različitih obračunskih datoteka kao npr. dio procesa "Kraj dana". Podržani su svi referentni standardi u formiranju obračunskih datoteka kao npr. VISA MDC, GSTF. Koristeći web sučelje operater, ovisno o svojim pravima, ima mogućnost pokretanja i praćenja obrade, a zatim i analize rezultata. U slučaju pojave spornih situacija operater preko sučelja ima uvid u opcije koje se nude u njihovom rješavanju. U slučaju da izdavatelj i prihvatitelj nisu ista institucija, sustav nudi mogućnost kreiranja povratne datoteke sa statusima transakcija. Također, procedure u ovom modulu omogućuju kreiranje potrebnih datoteka za različite analitičke sustave (rezervacija, potvrda transakcije, chargeback, provizijske naknade, ostale naknade). 

Upravljanje rizicima i prijevarama

Modul omogućava detektiranje i prevenciju prijevara te osiguranje proaktivnog upravljanja rizicima prema definiranim pravilima u trenutku kada se podaci zapisuju u sustav, odnosno u trenucima nastanka transakcija. Modul koristi dvije metode analize:

 • analiza aktivnosti objekta (platnog instrumenta, računa, prodajnog mjesta, blagajnika),
 • analiza tijeka transakcije (atributi, sekvence, uzoraka).

Sustav upozorenja može, ovisno o situaciji, automatski reagirati na odgovore te pokretati određene aktivnosti, kao npr. blokirati kartice, blokirati račun, smanjiti limit ili pokrenuti istragu slučaja. Također, o eventualnim nepravilnostima ili potencijalno sumnjivim transakcijama na definirani način (npr. putem elektroničke pošte) obavještava operatera o mogućoj nepravilnosti.

Izvještavanje

Modul podržava izvještavanje po:

 • klijentima,
 • karticama,
 • transakcijama,
 • potrošnji,
 • stanjima računa,
 • kartičnoj mreži / prodajnim mjestima,
 • nenaplaćenim potraživanjima,
 • prijevarama (fraud).

Izvještavanje je izvedeno fleksibilno te se vrlo lako mogu dodavati novi parametri. Također, sustav podržava export podataka u vanjske sustave.

Upravljanje pritužbama

Modul se koristi za rješavanje zaprimljenih reklamacija, iznimki, spornih transakcija odnosno grešaka u obradi. Operater, koristeći web sučelje, na intuitivan način rješava zaprimljene slučajeve, pri čemu mu ugrađena logika unaprijed pomaže u identificiranju pojavnih oblika. Proces rješavanja slučajeva prati i evidentira proces od faze prijave do njegovog konačnog rješavanja.

Povezivanje s vanjskim sustavima

Modul omogućava povezivanje na druge sustave (npr. CRM) radi razmjene podataka o računima i karticama s korisnicima i njihovim daljnjim ponašanjem. Direktna integracija moguća je sa Sedam CRM rješenjem, ali moguća je i implementacija integracije s nekim drugim rješenjima.

Dokumenti