Matison LI Voice sustav za zakonski nadzor govornih telekomunikacijskih usluga

Matison LI Sustavi za zakonski nadzor telekomunikacijskih usluga

Matison LI Voice

Matison LI Voice sustav predstavlja medijacijsku jedinicu između mreže pružatelja govornih usluga i LEA-e koja omogućuje tajni nadzor govornih komunikacijskih usluga pružatelja usluga.

Prihvaćeni korisnički mrežni promet odnosno korisnikov poziv se obrađuje, analizira i isporučuje LEA-i putem hi2 i hi3 sučelja. Matison LI Voice sustav sukladan je:

  • važećoj relevantnoj zakonskoj regulativi,
  • ETSI preporukama ETSI TS101 671 i ETSI ES 201 671,
  • raspisanim zahtjevima za tajni nadzor glasovnih komunikacija.