Sedam IT proizvodi

DEBOXY - Sedam Cashbox management

Rješenje temeljeno na oblaku za upravljanje gotovinskim depozitima korištenjem suvremenih technologija.

 

KOME JE NAMJENJEN DEBOXY?

Deboxy je integrirano rješenje temeljeno na oblaku namijenjeno postojećoj partnerskoj mreži, tvrtki za prikup novca ili zaštitarskim tvrtkama, kao i izravno malim i srednjim lancima maloprodajnih tvrtki.

Sigurno uplaćivanje dnevnog (ili po satu) novčanog dohotka u stambenom objektu s uključenom zaštitom od krađe s mogućnošću nadzora nad njegovim kapacitetom i informiranje njihovih tvrtki za prikup novca. Rješenje je sekundarno primjenjivo i u trgovačkim centrima, trgovinama i bankama.

 Klijentska strana sustava

- Instalira se na pojedini pametni trezor     
- Šalje informacije o iznosu pohranjenog novca u središnji sustav
upravljanja    
- Šalje druge informacije o stanju trezora u centralni sustav
upravljanja

Poslužiteljska strana sustava

- Instalira se na centralni sustav upravljanja    
- Upravlja svakim trezorom i prikuplja informacije od njih    
- Predstavlja informacije u korisničkom sučelju putem web portala      
- Slanje podataka o polaganju novca u odgovarajuću banku
 
 

 

KAKO DEBOXY FUNKCIONIRA?

1. Softver provjerava, broji i pohranjuje novac koji je pohranjen sigurno u kaseti u sigurnom trezoru (cashbox). 
2. Svaka pohranjena novčanica obrađuje se kao zasebna transakcija za reviziju. Informacije o stvarnom vremenu i iznosu pohranjenog novca u realnom vremenu prenose se na centralni poslužitelj za upravljanje.

3. U definirano vrijeme, sve se transakcije provjeravaju/obrađuju i banka prima zahtjev za isplatom naračun klijenta s vrijednošću današnjih gotovinskih depozita.

4. Tvrtka za prikup novca prima sve događaje i ažuriranja depozita kako bi omogućila brzu reakciju na izdavanje novčanih sredstava ili kada je potrebno prikupljanje novčanih sredstava (dostignute gotovinske razine). 5. Tvrtka za prikup novca dogovara prijevoz gotovinskog novca čim gotovi na dođe do osigurane razine. Ukupni se iznosi automatski resetiraju (stavljaju se na nulu) čim tvrtka za prikup novca stavlja novu praznu kasetu u trezor.

6. Tvrtka za prikup novca broji prikupljene novčane iznose.
 
7. Tvrtka za naplatu novca vraća novac u banku.Ovaj projekt dobio je sredstva iz zajedničkog programa Eurostars-2 uz sufinanciranje iz programa istraživanja i inovacija Horizon 2020 Europske unije.

 

 

Dokumenti