Podatkovni centri danas moraju biti sigurni, dostupni i brzi.

Sigurnosna podatkovna rješenja

Zaštita podatkovnih centara

Sigurnost web aplikacija

Količina vremena i resursa koji se ulažu u zaštitu mreže na nižim razinama modela iso/osi je sve veća, no raste i potreba za zaštitom aplikacija. Internetske stranice su različite, složene i zahtijevaju česte promjene, a tradicionalni vatrozidi ne pružaju odgovarajuću zaštitu na aplikativnom nivou. Sedam IT nudi cjelovito rješenje za zaštitu web aplikacija i servisa uz unaprjeđenje performansi i dostupnosti aplikacija koje uključuje:

  • Zaštitu od različitih aplikacijskih i mrežnih napada kao što su XSS (Cross-Site Scripting), CSRF (Cross Site Request Forgery), SQL Injection, napadi Cookie/session poisoning, parameter tampering, Authentication Bypass, DoS (Denial Of Service)...
  • Zaštitu od svih rizika koje OWASP (Open Web Application Security Project) navodi kao deset najčešćih aplikacijskih sigurnosnih prijetnji.
  • Implementaciju pravila za zaštitu od cijele klase HTTP i HTTPS prijetnji.

Zaštita ključnih sustava

Za osiguranje fizičkih i virtualnih podatkovnih centara, IT profesionalci se uglavnom oslanjaju na zaštitu putem tradicionalnih tehnologija, kao što su anti-virus i whitelisting. Ove tehnologije nisu dovoljna zaštita za poslužitelje, zbog njihovih posebnih zahtjeva za visokom razinom povjerljivosti i dostupnosti. Sigurnosna provjera se mora prilagoditi svakoj pojedinoj vrsti poslužitelja. Rješenje koje nudimo je softver koji omogućuje:

  • Organizacijama nadzor i zaštitu fizičkih i virtualnih podatkovnih centara pomoću kontrole temeljene na odgovarajućim konfiguracijskim politikama,
  • Kombinirati sustave za detekciju i prevenciju napada na poslužitelje (HIDS Host Intrusion Detection System, HIPS Host Intrusion Prevention System) s mogućnošću kontrole pristupa temeljene na pravilu ‘least privilege.’,
  • Ograničiti prava korisnika i aplikacija,
  • Nadzirati i pratiti rad korisnika i aplikacija.