Središnji vatrozidi, antivirusni sustavi te uređaji i softveri za osiguranje web aplikacija i elektroničke pošte tradicionalno su bili odgovorni za sigurnost računala na krajnjim točkama korisničkih računala.
Današnji trendovi sve više uključuju mobilnost radne snage: rad od kuće, sa službenog puta, korištenje vlastitih uređaja za rad i sl. U takvom modernom okruženju, tradicionalni pristup sigurnosti je i dalje nužan, no ne i dovoljan.

Sigurnosna podatkovna rješenja

Zaštita krajnjih točaka

Sigurno surfanje

Napadači su internet u posljednje vrijeme pretvorili u ‘bojno polje’ današnjeg povezanog svijeta. Tradicionalno url filtriranje više ne pruža odgovarajuću zaštitu. Naša rješenja omogućavaju:

  • Zaštitu od Web 2.0 prijetnji, zlonamjernih url-ova, spywarea, botneta, virusa itd..
  • Blokadu neprimjerenih ili malicioznih stranica, aktivnog sadržaja, ‘phone home’ komunikacije
  • Napredne mogućnosti kontrole aplikacija sa sposobnošću praćenja i kontrole korištenja od strane krajnjih korisnika.
  • Sposobnost otkrivanja kompromitiranih krajnjih točaka pomoću mrežnih ‘otisaka prstiju’ i modeliranog ponašanja.

Sigurna razmjena elektroničke pošte

Rješenja koja zaustavljaju spam i zlonamjerni kôd na rubu mreže ili u oblaku, prisutna su u većini IT okruženja danas. Svaki od vodećih proizvoda pruža određene mogućnosti filtriranja. Rješenje koje nudi Sedam it ističe se:

  • Mogućnošću odabira standardnog hardverskog uređaja ili virtualnog rješenja.
  • Integracijom s najvećom organizacijom za istraživanje zlonamjernog kôda na svijetu ˺Dodatnim modulom za dlp(Data Loss Prevention).
  • Mogućnošću integracije s rješenjem Enterprise DLP.
  • Dodatnom mogućnošću kriptiranja i dekriptiranja komunikacije elektroničkom poštom.
  • Iznimno malim brojem poruka koje su pogrešno prepoznate kao spam.