Infrastruktura je temelj razvoja.

Rješenja i usluge

ICT Infrastruktura

ICT infrastruktura predstavlja obuhvat hardvera, softvera, mreže i medija za prikupljanje, skladištenje i memoriranje, obradu i prijenos podataka te prezentiranje informacije u obliku glasa, podatka, teksta i slike.

Sedam IT nudi niz tehnologija koje pomažu organizacijama vođenje učinkovitog poslovanja. Ove tehnologije su bitne za svakodnevno poslovanje organizacija i sastavni su dio djelotvornog pružanja usluge organizacija prema svojim korisnicima. Tehnologije uključuju hardver, softver, računalnu mrežu i implementaciju navedenih tehnologija.

Dokumenti