Projektom IRI NG LI steći će se znanja za razvijanje inovativnog rješenja za zakonsko presretanje mobilnih usluga specijaliziranog u prioritetnim tematskim područjima "Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske."

Program EU7

IRI NG LI

IRI NG LI

Puni naziv projekta:

Nova generacija rješenja za zakonsko presretanje podataka – NG LI (New Generation Lawful Interception)

Kratki opis projekta:

Projekt NG LI sastoji se od istraživanja i razvoja prototipa rješenja za zakonsko presretanje (eng. Lawful Interception - LI) mobilnih usluga nove generacije koje bi pokrivalo 4G/5G/LTE mobilne usluge za pristup Internetu  i IMS/VoLTE mobilne govorne usluge. Projektni partner tvrtki Sedam IT je Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) iz Zagreba.

Očekivani rezultat projekta je razvijen prototip rješenja za zakonsko presretanje podataka koji je nov na globalnom LI tržištu, industrijski primjenjiv i spreman za komercijalizaciju na globalnom tržištu.

Svrha i ciljevi projekta:

Svrha projekta NG LI je rast aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora sa ciljem razvoja novih proizvoda, usluga i tehnologija, kao i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz provođenje aktivnosti istraživanja i razvoja u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske.   

Osnovni ciljevi projekta su:

  1. razvoj prototipa sustava za tajni nadzor elektroničkih komunikacijskih
    mreža i usluga nove generacije,
  2. stjecanje inovativnih i primjenjivih saznanja iz istraživanja navedenih
    područja FER-a kao projektnog partnera,
  3. komercijalizacija prototipa rješenja realizirana kao ICT rješenje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 15.665.199,49 kn, dok je iznos sufinanciranja projekta iz EU fondova 10.038.102,77 kn.

Razdoblje provedbe projekta: 01. listopada 2017. – 01. listopada 2019. godine.

www.strukturnifondovi.hr 

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Kontakt za dodatne informacije: info@sedamit.hr