Projektom IRI Hyper steći će se znanja za razvijanje kolaborativnog rješenja specijaliziranog u prioritetnim tematskim područjima "Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske."

Program EU7

IRI Hyper

IRI Hyper

Puni naziv projekta:

Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije

Kratki opis projekta:

U sklopu ovog projekta kroz različita istraživanja steći će se znanja kako bi se razvilo rješenje za kolaboraciju s novom generacijom korisnika, specijalizirano u odabranim prioritetnim tematskim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske. Novo i inovativno buduće rješenje na globalnom tržištu u potpunosti će odgovarati, s jedne strane, potrebe, želje i zahtjeve nove generacije korisnika, a s druge strane omogućiti kompanijama koje implementiraju tu novu tehnologiju komparativnu i tržišnu prednost, kako zbog poboljšanja odnosa sa korisnicima tako i zbog unaprjeđenja svojih internih procesa podrške korisnicima.

Svrha i ciljevi projekta:

Svrha projekta je ojačati prijavitelja i partnere u segmentu istraživanja i razvoja kako bi se sa novim, inovativnim i konkurentnim konceptima, proizvodima i uslugama te s primjenom u odabranim S3 prioritetnim tematskim područjima izašlo na globalna tržišta. Na taj način direktno se doprinosi porastu produktivnosti hrvatskog gospodarstva, nastanku novih i održivih poslovnih prilika, te povećanju zaposlenosti.

Uspješnim završetkom projekta ostvariti će njegovi specifični ciljevi:

  1. Povećati kapacitete za istraživanje i razvoj prijavitelja i partnera uz suradnju sa institucijama za istraživanje i razvoj,
  2. Razviti aplikaciju s inovativnim konceptom korištenja i dizajna na mobilnim uređajima,
  3. Dva nova proizvoda na tržištu (proizvod u oblaku i konzultantske usluge) s primjenom u odabranim S3 prioritetnim tematskim područjima.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 39.413.324,44 kn, dok je iznos sufinanciranja projekta iz EU fondova 26.725.589,77 kn.

Razdoblje provedbe projekta: 01. travnja 2017. – 31. ožujka 2021. godine.

www.strukturnifondovi.hr 

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Kontakt za dodatne informacije: info@sedamit.hr