Dobra kompanija radi dobre proizvode. Velika kompanija pokušava promijeniti svijet nabolje.

William Clay Ford
Tko smo

Društvena odgovornost

Društveno odgovorno poslovanje predstavlja dobru praksu dragovoljnog (bezprisilnog) pozitivnog djelovanja u društvu i prema društvu.

Prema određenju Svjetskog savjeta za održivi razvoj, „DOP je opredjeljenje tvrtke da pomaže održivi ekonomski razvoj, ali i aktivno pridonosi rastu kvalitete življenja, surađujući pri tome sa najširom lepezom sudionika...".

Sedam IT je od samog osnutka snažno opredjeljen prema podržavanju studenata, koje od 2008. godine podržavamo kroz projekt 'Sedam IT STIPEndija', te različitih ugroženih društvenih grupa, kojima svake godine pomažemo kroz različite projekte donacija, ali i brojnih drugih projekata kojima nastojimo društvu donijeti pozitivnu praksu.