Za nas je povjerenje polazna točka svih naših aktivnosti i odnosa.

Sedam IT organizacijska kultura

Povjerenje

Ponašanja:

1. Vjerujemo da svatko preuzima svoju odgovornost.

2. Dijelimo informacije i cijenimo kad smo informirani.

3. Poštujemo doprinos, vrijeme, znanje i vještine drugih.

4. Dijelimo znanje i iskustvo s drugima.

5. Svjesni smo vlastitih prioriteta i cijenimo prioritete drugih.

6. Gradimo profesionalne, dugoročne i partnerske odnose sa korisnicima.

7. Prepoznajemo granice svojih mogućnosti i tražimo pomoć na vrijeme.

8. Pronalazimo vrijeme kako bi pomogli drugima.