Za nas je odgovornost svijest da sami imamo utjecaj na ono što se događa nama i u
našem poslovnom okruženju.

Sedam IT organizacijska kultura

Odgovornost

Ponašanja:

1. Slijedimo upute, pravila, procedure.

2. Razumijemo, prihvaćamo i poštujemo sve vrste i razine hijerarhija (formalnu,   projektnu, sektorsku, podređene, nadređene, peer kolege…).

3. Zadatke izvršavamo brižno i u roku.

4. Preuzimamo posljedice uspjeha i neuspjeha.

5. Komuniciramo proaktivno i konstruktivno.

6. Jasno definiramo poslovne potrebe i pripadajuće zadatke.

7. Posao obavljamo temeljito, odgovorno i savjesno – stojimo iza rezultata svoga rada.