Kultura je naš operativni sustav!

Tko smo

Sedam IT organizacijska kultura

Organizacijska kultura se obično definira kao složeni skup vrijednosti, uvjerenja, pretpostavki i simbola koji određuju način na koji se u kompaniji obavlja poslovanje. Stvaraju je zaposlenici sa svojim vrijednostima i uvjerenjima. To je primjer zajedničkih vrijednosti i uvjerenja koji pomaže pojedincima da razumiju funkcioniranje organizacije i na taj način im pruža norme ponašanja u organizaciji. Osjećaji svakog zaposlenika u organizaciji stvaraju organizacijsku kulturu organizacije.