Damjan Rendulić, dobitnik stipendije Sedam IT STIPEndija, te mlađi sistem inženjer, Sedam IT

O autorima

Damjan Rendulić

Damjan se pridružio timu Sedam IT sredinom 2016. godine nakon formalnog završetka studija i stečenog zvanja magistra informacijske i komunikacijske tehnologije  na poziciji mlađeg sistem inženjera. Na završnoj godini Fakulteta Elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu javlja se na natječaj za stipendiju Sedam IT STIPEndija, koju osvaja, te svoj diplomski posvećuje tematici iz poslovnog portfelja kompanije. Već u prvim mjesecima svog stalnog zaposlenja, Damjan je pohađao Cisco edukaciju i stekao CISCO CCNA Collaboration certifikat, što je prvi korak u CISCO specijalizaciju. Trenutno priprema CISCO CCNP Collaboration te nastavlja rad na korisničkim projektima, uz dodijeljenog mentora kako bi stečena formalna znanja mogao primijenjivati u praksi.